DUYURULAR Hakkında Bilgi Alın
PETEK KOLEJİ EĞİTİM SİSTEMİ
6 Basamaklı Petek Eğitim Sistemi ile geleceğe hazırız!
 
Petek Koleji’nde eğitim ve öğretim, temel pedagojik ilkeler ve değerler eğitimi üzerine oturtulmuştur. Öğrencilerimizin sosyal, akademik, bilişsel, ahlaki, duygusal, psikolojik tüm yönleri ile gelişmesi hedeflenir. Öğrencilerinizin gelişimi danışman öğretmenleri tarafından yakından takip edilir ve yönlendirilir. Akademik, bilimsel, tutarlı, güvenilir, hayata bağlı, değişimle bağlantılı Petek Eğitim Modeli; asıl gücünü her bir öğrenciye tek tek değer vermesinden ve her öğrencinin özündeki değerler ile kendini gerçekleştirme olanağı sağlamasından almaktadır.
 
Amacımız, insanı tanıyan ve insanın bütününü eğitmeye önem veren, hızla değişen dünyaya hakim olduğu algısı, yetenekleri ve yabancı dil becerisi ile yorumlayabilen; güçlü bir karaktere sahip, cesur ve donanımlı insanlar yetiştirmektir.
 
Akademik Eğitim:
Akademik eğitimimizin amacı yaşam boyu öğrenmeye açık, akademik açıdan yeterli, sorgulama becerisi gelişmiş, manevi ve ahlaki değerlere sahip, özgüven sahibi ve duyarlı bireyler yetiştirmektedir. Bu nedenle öğrencilerimizin konu eksiklerini tespit ederek, tam öğrenme sağlanana kadar çalışıyoruz. Etütler, yoğunlaştırılmış ders çalışma programları, okuma programları, testler ve olimpiyat hazırlıkları ile öğrencilerimizin alt yapılarını geliştiriyor ve temellerinin üzerine sapasağlam bir bina inşa ediyoruz.
 
Değerler Eğitimi:
Düşünen, sorgulayan, eleştiren, yaratıcı fikirler geliştiren bir nesil… Eğitim anlayışımız milli değerlerimiz ve batı değerlerinin karşılaştırılması, kritiğinin yapılması, bulunduğumuz dünyanın meselelerinin tespiti, tartışılması ve tez üretilmesi; geleceğin yorumlanması şeklindedir.
 
Sanat-Estetik-Spor Eğitimi:
Öğrencilerimize yazar, şair, ressam, heykeltıraş, müzisyen; tiyatro, bale ve sinema sanatçısı gözüyle sanat dallarına yaklaşmalarını öğretmeye çalışıyoruz. Çünkü yaşamdaki bütün estetik değerler, gerçekliğin idealle kurduğu diyalektik ilişkiden doğar; bu ilişkinin bilincinde olan, bütün duyuları ile hayata sımsıkı bağlı bir lider nesil yetiştirmenin peşindeyiz.
 
Entelektüel Birikim:
Petek Koleji öğrencilerinin düşünen, sorgulayan, eleştiren, yaratıcı ve yeni fikir geliştiren bireyler olarak yetişmesini amaçladık. Bunun için; ünlülerle söyleşiler, meslek tanıtımları, her ders için uygulamalar, felsefe dersleri-paneller-münazara platform çalışmaları gibi aktiviteler yürütüyoruz.

Sosyal Eğitim:
Petek Koleji’nde öğrencilerimiz geziler, hobi kulüpleri, sosyal sorumluluk projeleri, kültür ve sanat programları, sanat festivalleri ve diğer sosyal aktiviteler ile yaşamın içinde, hayata hazır!
 
Yabancı Dil Eğitimi:
İngilizce ve Arapça olmak üzere iki yabancı dilin ağırlıkta olduğu bir dil eğitimi veriyoruz. İngilizce öğretim sistemimize “Petek English Education System” diyoruz. Sistemimiz iki basamaktan oluşuyor. CLT ve DMS dediğimiz bu iki yaklaşıma ek olarak “native” öğretmenlerle konuşma ağırlıklı dil öğrenimini önemsiyoruz.
Copyright © All Rights Reserved