EĞİTİM Hakkında Bilgi Alın
FEN LİSESİ
EĞİTİM SİSTEMİ

6 BASAMAKLI PETEK EĞİTİM SİSTEMİ İLE GELECEĞE HAZIRIZ!
Amacımız; insanı tanıyan, insanın bütününü eğitmeye önem veren, hızla değişen dünyaya ayak uydurabilen, sorgulayan, sorumluluk sahibi, yeteneklerini keşfeden; en az 2 yabancı dile hakim, karakteri güçlü, topluma karşı duyarlı gençler yetiştirmektir. Bu bağlamda öğrenciyi merkezine alan 6 basamaklı Petek Eğitim Modeli, öğrencinin her anlamda kendini gerçekleştirmesine olanak sağlar.
 

İŞLEYİŞ
 1. AKADEMİK EĞİTİM
 
Öğrencilerimizin seviyelerine uygun olarak hazırlanan eğitim programımız ile öğrencilerimize akademik özgüven ve disiplin sağlayarak başarılarını üst seviyeye çıkarmak temel hedefimizdir. Sene başında yapılan hazırbulunuşluk sınavı ile öğrencimizin seviyesine uygun olarak geliştirilen eğitim programımızı uygular ve her ay yapılan deneme sınavına göre öğrencimizin akademik gelişimi takip edilir. Ünite sonlarında yapılan Ünite Tarama Sınavları, haftalık olarak uygulanan KTT ve aylık olarak yapılan deneme sınavının sonucuna göre öğrencimizin eksik olduğu konuları tespit eder ve birebir dersler veya etüt programlarıyla takviye çalışmalar yapılır.
Teknoloji ile donatılmış sınıflarımızda ve laboratuvarlarımızda öğrencilerimizin bilgilerini yaşayarak, uygulayarak hayata geçirmeleri sağlanır.
 

 
 1. DEĞERLER EĞİTİMİ
Öğrencilerimizin milli ve manevi değerlerini içselleştirmiş bireyler olarak yetişmeleri değerler eğitimi programımızın temel hedefidir. Bu bağlamda çalışmalarımız iki eksen üzerinden yürümektedir. Kur’an-ı Kerim eğitimi ve Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersleri ile öğrencilerimiz sure talimi, meal çalışmaları, ilmihal çalışmaları yaparlar. Sorumluluk bilincini ana değer olarak aldığımız aylık değerler eğitimi programımız ile her ay belirlenen tema değerlerle ilgili çeşitli çalışmalar ve etkinlikler öğrencilerimiz tarafından uygulanır.
 

 
 1. ENTELEKTÜEL BİRİKİM
 
Öğrencilerimizin düşünen, sorgulayan, strateji geliştiren, analitik düşünen, duygu ve düşüncelerini açıkça ifade eden bireyler olmasına özen göstermekteyiz. Öğrencilerimiz bilişsel ve duyuşsal düzeylerine göre belirlenmiş kitapları okurlar. Okuduğu kitaplar üzerine kritik yaparlar. Şair-yazar buluşmaları organize edilerek söyleşiler ve imza günleri düzenlerler.
 

 
 1. SOSYAL EĞİTİM 
 
Öğrencilerimizin kendilerinin organize ettiği sosyal sorumluluk projeleri, onların topluma karşı duyarlı bireyler olmasına büyük katkı sağlar. Ayrıca sivil toplum kuruluşlarının organize ettiği birçok programa da destek olurlar. Düzenlenen kültür gezileri ile yurdumuzun tarihi, kültürel mekanlarını tanıma fırsatı elde ederler. Okul sonrası yapılan kulüp çalışmaları ile öğrencilerimizin ilgi ve yeteneklerini keşfederek liderlik bilinci, sorumluluk bilinci, kendine güven duygularını ön plana çıkartmalarına yardımcı olunur.

 
 
 1. YABANCI DİL EĞİTİMİ
 Fen Lisesi ve Anadolu Lisesi İngilizce Programı
Petek Koleji    Fen Lisesi ve Anadolu Lisesi   İngilizce Bölümü dil ve edebiyat becerilerini farklı konularla, çok yönlü ve detaylarıyla öğreterek öğrencilerinin entelektüel gelişimlerine katkıda bulunur. İngilizcenin öğrencilerimizin ikinci dili olması ve ön bilgilerinin farklılıklar göstermesi nedeniyle, dilde akıcılık sağlamak bölümümüzün birincil hedefidir. Akıcı bir İngilizce kazanımını gerçekleştirmek için öğretmenlerimiz bütün derslerde derin düşünme alıştırmalarına, hayal güçlerini kullanarak veya akademik olarak hazırlanan yazılara, ortak tartışmalara, yaratıcılığa ve dikkatli incelemelerin yapıldığı okuma çalışmalarına ağırlık verir.
Derslere yönelik olarak ve insanların çok yönlü yaşamlarını açık fikirlerle irdeleyebilmek açısından, anlayarak okuma alışkanlığına değer verir. Dilbilgisi ve kompozisyon gibi yazı öğelerini öğretir, aynı zamanda yazı yazmanın kişinin fikirlerini çözümlemesi ve geliştirmesi için bir yol olduğunu vurgular. Okulumuzda öğrencilerin özgün biçimde fikirlerini geliştirmelerini ve ifade etmelerini isteriz: tartışmalar, münazaralar, sunumlar, performanslar, yayımlanan yazılar, filmler, multimedya metinleri ve blog’lar hazırlar ve düzenler. Yurt içi ve yurt dışı festival ve geziler sayesinde öğrencilerimizin öğrendikleri hedef dili yerinde tanımasını, kullanmasını ve kültürü ile birlikte gözlemlemesini sağlar. Bölümümüz; öğrencilerimizin İngilizceyi kendi kişiliklerini yansıtan ve akademik alanda onlara yararlı olacak, yaşam boyu öğrenme arzularını sürdürecek biçimde, akıcı bir şekilde kullanmalarını ve değerlendirmelerini arzu eder. 
Petek Koleji    Fen Lisesi ve Anadolu Lisesi   İngilizce Bölümü Öğretim Programının temel amacı, öğrencileri İngilizceyi etkili, akıcı ve yanlışsız kullanabilmeleri için teşvik/motive edici ve eğlenceli bir öğrenme ortamı ile buluşturmaktır. Programın amacına ulaşması ve başarılı bir şekilde uygulanması için, eğitimde en çok pay sahibi olan kişilerin yani öğrencilerin/kullanıcıların, öğretmenlerin, idarecilerin ve materyal tasarlayanların iş birliği yapmaları büyük önem arz eder.
 Bölümümüz, Petek Koleji’nin amaçları doğrultusunda, “farklı dillere ve kültürlere açık, başkalarının görüşlerine karşı hoşgörülü ve saygılı” öğrenciler yetiştirmeyi hedefler. Küresel toplumun gereksinimlerini tam olarak karşılayabilmek için öğrencilerimizin dünyada geçerli ek bir dil öğrenmelerinin önemine inanıyoruz ve öğrencilerin başarıyla iletişim kurmalarını sağlamak için öğrencilere dil ve kültür birikimi kazandırıyoruz.   
Çok yönlü eğitimi destekleyen bölümümüzde öğretim ve müfredatta farklılaştırılmış ve çeşitlendirilmiş yöntemler uygulanır. Verdiğimiz dil eğitimi öğrencilerimizin yaşamlarında ve ilgi alanlarında anlamlı iletişim kurmalarının yanı sıra, öğrendikleri dilin kültürü ile dünyadaki başka kültürler arasında bağlantılar kurmalarını da sağlar. Yabancı Diller Bölümü olarak hedeflerimiz:
 • Tüm dillere eşit derecede önem verilerek, her dilde dil becerisinin kazandırılması
 • Öğrencilerimizin gerçek yaşam senaryolarını örnekleyerek iletişim kurmaları
 • Yaratıcılığı ve özgün düşünceyi teşvik etmek için proje bazlı ödevlerden yararlanılması
 • Dijital eğitici oyunlar ve öğrencilerimizin kendilerinin ulaşabilecekleri bilgiler yoluyla, dil öğreniminin önemli öğelerinden biri olan bilişim ve web kaynaklarının kullanılması
 • Ders dışı etkinlikler, kültürel geziler, uluslararası değişim programları gibi olanaklar yaratılması, yaz dönemlerindeki dil programlarının teşvik edilmesi
 • Öğrencilerimize ‘Avrupa Dilleri Ortak Çerçeve Programı’nın seviye sınavlarına girme olanağı sağlanması ve teşvik edilmesi
 • Öğrencilerimizin İngilizce bilmeyi gerektiren üniversite programlarını düşünmelerine olanak
Sağlanması 
 • TOEFL, IELTS, YDT DİL, YDS, FCE, TOEIC gibi uluslararası sınavlarla öğrencilerimizin edindikleri İngilizce’nin kalibrizasyonunun sağlanması ve bir standarta oturtulması.
 Program ve Dersler
Petek Koleji    Fen Lisesi ve Anadolu Lisesi’nde İngilizce dersleri “Avrupa Dilleri Ortak Çerçeve Programı”na uygun şekilde geliştirilmiştir. Bu standartlar Avrupa’daki bütün dillerde öğretim vermeyi ve bilgileri ölçmeyi sağlar. Altı farklı seviye belirlenmiştir ve dil yeterliliğinde Avrupa standardı olarak gittikçe yaygın biçimde kabul görmektedir:
A1 ve A2 temel düzeydekiler
B1 ve B2 dili bağımsız kullanabilenler
C1 ve C2 usta kullanıcılar
Dört becerinin hepsi (dinlediğini anlama, okuduğunu anlama, yazma ve konuşma) öğretilmekle birlikte, konuşmaya ağırlık verilir. Tüm seviyelerde öğrencilerimiz dilbilgisi, sözcük dağarcığı ve telâffuz bilgilerini geliştirirler. Öğrencilerimizin derse ilgilerini arttırmak ve onları motive etmek için, müfredatın önemli ögeleri olan çeşitli kaynaklardan (teknoloji, şarkılar, filmlerden kesitler, edebi metinler gibi) ve farklılaştırma stratejilerinden yararlanılır.
 Öğrencilerimiz, 9. sınıftan itibaren İngilizce derslerini alarak C1 ve C2 seviyelerine hazırlanabilirler.  
Bu temel amaca yönelik olarak;
Öğrenciler….
  sınıfta ve sınıf dışında öğretmenleri ve öğrenci arkadaşları ile devamlı olarak İngilizce konuşurlar.
  iletişimsel aktiviteler sırasında birbirleriyle sürekli etkileşimde bulunarak derse aktif olarak katılırlar.
  dili etkili bir şekilde kullanabilmek için gerçek hayatta kullanılan İngilizceyi farklı bağlamlarda sürekli olarak kullanırlar.
  ana dil edinimine paralel olarak dört dil becerisini( okuma, yazma, dinleme, konuşma) bütünleşmiş olarak öğrenirler.
  öğretmelerinin yönlendirmesiyle, dil materyal ve aktivitelerini kendileri geliştirebilen yaratıcı bireylerdir.
  sınıf-içi ve sınıf-dışı öğrenmelerinde sorumluluk sahibi olmaya teşvik edilirler
 Öğretmenler…
 sınıfta ve sınıf dışarısında öğrencileri ile devamlı olarak yalnızca hedef dil olan İngilizce konuşarak iletişim sağlarlar ve öğrencilerine rol-model olurlar.
  bireysel çalışma, ikili çalışma, grup ve sınıf çalışması gibi farklı iletişim türlerini kullanırlar.
  öğrencilerin İngilizcede yabancı oldukları konuları, onların bildikleri konular üzerine yapılandırarak öğretirler.
  öğrencilerin anlamı bağlamdan ve/veya verilen ipuçlarından çıkarmalarına imkân sağlarlar.
  öğrencilerin konuşma aktiviteleri sırasındaki hata ve dil sürçmelerine tolerans gösterip doğru formu kendileri kullanırlar ya da aktivite sonrasında öğrenci isimi vermeden üzerinde durmak için hataları not alırlar.
  öğrencilerin istek ve motivasyonunu artırmak için olumlu pekiştirmeyi kullanırlar.
  belirli dil öğrenme aktiviteleri ve genel olarak dil öğrenmenin altında yatan mantığı açıklarlar.
  öğrencilerin İngilizceyi kendi başlarına öğrenmeleri için cesaret verir, yol gösterir ve rehberlik ederler.
 
Fiziki yapı ve malzemeler ……
  öğretmenlerin öğrencileriyle birebir ilgilenebilecekleri, öğrencilerin seviyelerini birebir tutturan yerleştirme testlerinden sonra kur sistemine göre oluşturulmuş sınıflardan 
  Extra ders saatleri ile desteklenmiş, dört dil becerisini (okuma, yazma, dinleme, konuşma) birleştiren ders paketinden 
  En son dil müfredatına göre hazırlanmış ve en çok kullanılan yazılı, görsel ve işitsel uluslararası kaynaklardan
  düzenleme ve içerik olarak mümkün olduğunca gerçeğe yakın ve doğal öğrenme ortamlarından 
  öğrencilerin gerçek hayattaki dil ihtiyaçlarına ve ilgilerine yönelik (örneğin, hayatta kalma İngilizcesi, akademik İngilizce vb.) gibi müfredat konularından
  gerçek hayat dil kullanımını sağlamak için sınıf içi ve sınıf dışı en son teknoloji multimedya ve teknoloji alet ve araçlardan
 oluşturulmuştur.


Petek Koleji Kayaşehir Kampüsü
Fen Lisesi ve Anadolu Lisesi İngilizce Programı
The English Department at Petek College contributes to the students’ intellectual development by teaching them a spectrum of essential to more sophisticated, nuanced language and literature skills. As English is an additional language for our students and their facility varies greatly, fluency is a primary goal. We have expanded our understanding and aspire to encompass 21st Century Fluencies within our program: creativity, information, media, solution, and collaboration. To make English fluency an achievable learning outcome, our faculty members put an emphasis on the skills of insightful thinking, imaginative and academic writing, collaborative discussion and creativity and careful, close reading in each class. A range of literary and non-literary works are used in our courses as a springboard to hone the students’ skills that include information and media fluency and conceptual understanding. We value thoughtful reading for class-specific needs and for the larger good of exploring the complex human experience with an open mind. We teach essential elements of good writing such as grammar and essay structure, but we also emphasize that writing is a way of exploring and developing one's ideas. We ask that students refine and articulate their ideas through authentic production: discussions, debates, presentations, performances, published written work, film, multi-media text, and blogs. By means of domestic and international journeys and festivals, we enable our students to get to know the target language they are learning at its plant , to use it and to monitor  it together with its own culture.
Ultimately, we hope our students fluently use and appreciate the English language on a level that resonates personally, that serves them academically, and that sustains their passion for life-long learning. 
The main goal of the program of  The English Department at Petek College is to engage learners of English in stimulating, motivating, and enjoyable learning environments so that they become effective, fluent, and self-directed users of English. In order to achieve the goals of the curriculum and for successful implementation, it’s of great importance that all the leading stakeholders (learners/users, teachers, administrators, material designers) in education collaborate.
The English Department at Petek College offers students the option of learning English in line with the Petek College  Core Values, we strive to educate “a diverse student body with a multilingual, multicultural approach stressing tolerance and respect for the views of others.” As  the English department , we believe that our students must acquire an additional world language in order to fully meet the needs of today’s global society. Our department meets this expectation by equipping students linguistically and culturally in order to communicate successfully in a pluri-linguistic society.
We promote inclusive education, therefore differentiated and diversified teaching methods/strategies are the basis of our instruction and curriculum development. The language acquisition we provide will not only create meaningful connections to the students’ lives and interests but will also allow them to make connections between the target culture and other cultures of the global community. 
 
Petek College English ​​Department aims to:
 • Have students gain competence in each language, while giving equal importance to all languages
 • Provide students with real-life scenarios for communication
 • Encourage the use of project-based assignments to foster creativity and original thought
 • Make effective use of IT and web resources as an important component in language learning
through the use of game-based learning and self-directed learning
 • Develop opportunities for co-curricular activities, cultural trips, international exchange experiences as well as encourage summer language programs
 • Provide and encourage students to take the Common European Framework of Reference for Languages (CEFR) external benchmark examinations at Robert College
 • Give students the opportunity to consider university programs where French or German are necessary 
 • Via academic exams such as TOEFL, IELTS, YDT DİL , YDS, FCE , TOEIC , help students  caliber their English and place it down on ideal  standards.
Programs and Courses
English courses are organized according to the “Common European Framework of Reference for Languages”. This guideline aims to provide a method for assessing and teaching that applies to all languages across Europe. Six different levels have been defined and are becoming increasingly recognized as the European standard for language proficiency:
A1 and A2 designed for an elementary user
B1 and B2 designed for the independent user
C1 and C2 for the experienced user
Although all four competencies (listening comprehension, reading comprehension, writing and speaking) are taught, emphasis is given to speaking the language. At all levels, our students improve their grammar, vocabulary and pronunciation. Our students learn through a variety of resources (such as technology, songs, films, film clips and literary texts) and differentiation strategies, which are important elements of the curriculum in order to engage and motivate students of all levels in the classroom.
  Starting in 9th grade, students can follow the English classes which aim to prepare students for the C1 and C2 language levels respectively.   
For this primary purpose ;
Students…
 communicate in English in the classroom at all times.
 are active participants who also provide input to each other during communicative activities.
 constantly practice real-life English in various contexts to become effective communicators in
English.
 practice all four language skills in an integrated way and parallel to first language acquisition process.
 are viewed as creative individuals who can produce language materials and tasks with the guidance of their teachers.
 are encouraged to be autonomous in their own language learning inside and outside the classroom.
Teachers…
 communicate in English in the classroom at all times and act as good role models for students.
 use a variety of interaction types (individual work, pair work, group work, whole class) during the lessons.
 present unfamiliar topics in English by building on what is familiar for students.
 allow learners to discover meaning from context and/or given clues.
 overlook students’ mistakes or slips of the tongue during speaking activities and model the correct use of language instead
or take notes to work on the mistakes later on as a whole class without referring to students’ identities.
 use praise and positive reinforcement in class to nurture the willingness and motivation for language learning.
 give rationale behind language learning in general as well as specific language learning activities.
 encourage and train learners to learn how to learn English autonomously.
Materials/Tasks…
  are of classes of maximum 24  students , in which instructors are able to have a one on one  relation with them ,formed in accordance with level system after having arranged  definitely accurate  placement tests.
 are of a 15 hour lesson per week pack fostered by extra hours to compound four skills in a language .( speaking-listening-writing-reading)   
 are of frequently used international written and audio-visiual resources based on contemporary language education.
 are of environments with the basis of students’ needs  and interests in their daily lives.( For instace ; everyday English, academic English )
 are designed to include characters and the places that the learners are most likely to confront in their daily lives.
 are of the latest technology indoor and outdoor instruments and devices essential to provide real life language utilization.

ATÖLYE PETEK

SPOR-SANAT KULÜBÜ
 
Öğrencilerimizin sanat ve spor alanında yeteneklerini keşfetmek, ulusal ve uluslararası platformlarda deneyim kazanmalarını sağlamak temel hedefimizdir. Öğretmenlerimiz tarafından yapılan test ve envanterler sonucunda öğrencilerimiz yatkın olduğu alana yönlendirilir. Alanımızda bulunan spor sahaları ile gençlerimiz spor yapmanın tadına varabilecekler. Ayrıca müzik atölyesi imkânlarından faydalanabilecek olan gençlerimiz kaliteli zaman geçirecek ve sanat çalışmalarına keyifle yön vereceklerdir.
 
Sanat Branşları:
 • Gitar
 • Bağlama
 • Ney
 • Keman
 Spor Branşları
 • Tekvando
 • Tenis
 • Basketbol
 • Voleybol
 • Okçuluk 

BİLİŞİM BECERİLERİ KULÜBÜ
 
BİLİMSEL ARAŞTIRMA

Öğrencilerimiz, doğru bilgiye bilimsel yollarla ulaşarak proje çalışmaları yaparlar. Hazırladıkları projeler ile TÜBİTAK tarafından düzenlenen proje yarışmalarına katılırlar.
Ayrıca matematik ve fen derslerinden ilgili olduğu alanlara göre olimpiyat çalışmaları düzenlenir.

 
DENEY MERKEZLERİ

Teknoloji ile donatılmış laboratuvarlarımız fen derslerinde ve kulüp çalışmalarında yoğun olarak kullanılmaktadır.
Alanımızda bulunan fen, fizik, kimya, biyoloji laboratuvarları ile öğrencilerimiz yaşayarak, keşfederek öğrenirler.

 

ROBOTİK ÇALIŞMALARI
 
Amacımız tüketen nesilden üreten nesile dönmek!
Takım çalışmasının ön planda tutulduğu kulübümüzde, farklı düşünen, üreten, tasarım yönü kuvvetli gençler yetişmesini amaçlıyoruz. Gençlerimizin etraflarını çevreleyen teknolojik cihazlara istediklerini yaptırabilecekleri kodlama bilgi ve becerisini kulübümüz sayesinde kazanırlar.

 
HAYAL ET-TASARLA-ÜRET
 
Tarihimizin en önemli buluşlarından biri olan üç boyutlu yazıcılar, günümüzde sağlık, gıda, otomotiv gibi birçok sektörde karşımıza çıkmaktadır. Gençlerimiz kulübümüzde aldıkları eğitimle hayal ettikleri, ihtiyaç duydukları birçok şeyi tasarlayarak üç boyutlu yazıcıdan çıktı alabilecekler. Böylece gençlerimiz üretmekten keyif alacaklar.
 
GİRİŞİMCİLİK ÇALIŞMALARI
 
Girişimcilik bir bireyin elindeki imkanları en iyi şekilde değerlendirmesi ve başarıya ulaştırmasıdır. Kodlama, robotik eğitimi alarak ürünlerini 3D yazıcı ile tasarlama imkanı olan gençlerimizin hayata değer katmaları hedeflenir.
Ders zamanlarında yoğun bir şekilde kullanılacak olan atölyemiz kulüp çalışmalarında da kullanılmaktadır.

          

 
DÜŞÜNCE KULÜBÜ
 
Kitap okumayı hayatının merkezine alan öğrencilerimizin duygu ve düşüncelerini etkili bir şekilde ifade edebilmeleri, sözcüklere değer katarak yazma becerilerinin gelişmeleri, birbirleriyle paylaşımlarda bulunmaları kulübümüzün temel hedefidir. Öğrencilerimiz kulüp saatlerinde toplanarak fikir alışverişinde bulunurlar, okudukları kitaplar üzerinde kritik yaparlar, yazı çalışmaları yaparak belli aralıklarla dergi, gazete gibi ürünler ortaya koyarlar.
 
AKIL OYUNLARI 
 
Gençlerimizin analitik düşünmelerine, strateji geliştirmelerine, çözüm odaklı hızlı düşünmelerine olanak sağlayan kulübümüzde hem oynuyor hem de kendimizi keşfe çıkıyoruz.

KONUŞMA-HİTABET ÇALIŞMALARI
 
Kişisel gelişim bakımından önemli bir yere sahip olan iş ve sosyal hayatımızda başarılı olmanın, farklılık yaratmanın yollarından biri de iyi bir hitabete sahip olmaktır. Öğrencilerimiz yapacakları kulüp çalışmasında kariyerlerine önemli bir katkı sağlayacaktır.
 

 
FARKINDALIK EĞİTİMİ
Her gün yepyeni deneyimlerle yeni bir şeyler öğrenirken “an”ın kıymetini bilmek; varlığımızı idrak etmek ve şükretmek… Farkındalık eğitimi ile standartlarımızın farkına varmayı; bize sunulanın kıymetini bilmeyi; sunulmayan için kaygılanmamayı ve hangi koşulda olursa olsun imkan ve olanaklarımızı pozitif çizgide tutmayı başarabilmeyi öğreniyoruz. Yorum yapmayı, idrak becerisi geliştirmeyi ve bireyin çevresindeki tüm canlılarla sağlıklı yaşam becerileri geliştirmeyi hedefliyoruz. 

HOBİ EVİ

EBRU ODASI
 
“ Suya nakış tutmaz diyen beri gelsin. “
 
Ebru sanatı su üzerinden renklere desen vererek bu desenleri kağıt üzerine çıkarma işlemidir. Renklerin sudaki dansı… Köklü tarihimizden bize miras olarak kalan bu sanatı gençlerimize anlatmak ve uygulatmak amacındayız. Gençlerimiz geleneksel bir sanatın bütün inceliklerini öğrenmenin yanı sıra, yaratıcılık ve özgüven duygularını da ortaya çıkarmaktadırlar.

 
 
MARANGOZHANE
 
Ahşap bir sanattır; hedefimiz öğrencileri ahşap ile tanıştırmak, ağacı ve orman kokusunu öğrenciye hissettirmektir. Öğrencilerin, çevre bilimi konusunda bilinçlendirilerek; belli ağaç türlerini dokunarak tanımaları, geleneksel el sanatlarından ahşap işçiliğini uygulayarak kavramaları amaçlanır. Süreçte düzenlenecek ahşap oyuncak atölyeleriyle başta psikomotor beceriler olmak üzere, yeşil ve doğa hakkında farkındalık oluşturmak suretiyle duyuşsal becerilerin, botanik biliminden faydalanmak suretiyle bilişsel becerilerin geliştirilmesi hedeflenir. Tamamen kendilerinin tasarlayarak yaptıkları ürünler gençlerimize üretkenlik fırsatı da sağlamaktadır. 
 
MUHABBET PETEĞİ
 
Çay bahane bizim için. Muhabbetimiz çayımızdan daha demlidir. Birlikte oturur, kimi zaman ülke sorunlarından dem vurur, kimi zaman bir sözcükten güzel ufuklar yaratır, kimi zaman şen kahkahalarımız yankılanır gökyüzüne… Yoğun okul hayatımızın nefes aralığıdır bu güzel mekân. Çayı bahane edip sohbeti koyulaştırdığımız bu mekân birbirimizi daha çok anlamayı, daha iyi tanımayı, birbirimize değer katabilmeyi öğretir bize.

 
Copyright © All Rights Reserved