REHBERLİK Sistemimiz Hakkında Bilgi Alın
İLK-ORTA OKUL REHBERLİK ÇALIŞMALARI
ÖZEL BAŞAKŞEHİR PETEK KOLEJİ

İLK-ORTA OKUL REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK BİRİMİ

 
Altı Basamaklı Petek Eğitim Modeli’mizin ayrılmaz bir parçası olan rehberlik çalışmaları; çağdaş, bilimsel, yenilikçi anlayışımız ile çocuklarımıza ve sizlere daha faydalı olabilmek için öğrencilerimiz, öğretmenlerimiz ve sizlerden aldığımız veriler doğrultusunda çocuklarımızın ilgi ve ihtiyaçlarına yönelik olarak oluşturulmuştur.
 
Rehberlik hizmetleri, öğrencinin gelişmesini ve çevreye uyumunu sağlamaya yöneliktir. Rehberlik; öğrenciye yol göstermek, telkinde bulunmak, grup çalışmaları yapmak, öğrenciye test ve anket uygulamak, seminer vermek, öğrencilerin yetenek alanlarını keşfetmelerini sağlamak, müşavirlik çalışmaları yapmakla beraber veliyle işbirliği içerisine girerek öğrencinin gelişim basamaklarını sağlıklı olarak geçirmelerine yardımcı olmaktır. Bizler de Petek Koleji Rehberlik Servisi olarak okulumuzda şu çalışmaları yapmaktayız.
 
Özel Başakşehir Petek Koleji olarak rehberlik birimimizde şu çalışmalar yapılmaktadır.
 
1.REHBERLİK TESTLERİ
 
TESTLER SINIFLAR
Gessel Görsel Algı Testi (1. ve 2. Sınıflar)
Çoklu Zeka Envanteri (Anaokulu-3.4.5.6.7.8.sınıflar)
Burdon Dikkat Testi (3.4.5.6. sınıflar)
Frostig Görsel Algı Testi (Anaokulu)
SnellenGoz Tarama Testı (1. ve 5.sınıflar)
Beier Cümle Tamamlama Testi (2.3.4.5.6.7.8.Sınıflar)
Akademik Benlik Kavramı Ölçeği (4.5.6.7.8.sınıflar)
Kimdir Bu? (3.4.5.6.7.8. sınıflar)
Çalışma Davranışlarını Değerlendirme Ölçeği (3.4.5.6.7.8. sınıflar)
Öğrenme Stillerini Belirleme Testi (3.4.5.6.7.8. sınıflar)
Bender Gestalt Görsel Motor Testi (Anaokulu-1.2.3.4.5 sınıflar)
Sınav Kaygısı Testi (4.5.6.7.8. sınıflar)
Benton Görsel Bellek Testi (3.4.5.6.7. sınıflar)
Frankfurter Dikkat Testi (Anaokulu-1.sınıflar)
Mesleki Eğilimi Belirleme Ölçeği (4.5.6.7.8.sınıflar)
Okul Olgunlaşma Envanteri (Anaokulu-1.sınıflar)
Aile Resmi Çiz Testi
GoodEnough Testi
Kelime Söyleyişi Testi
Peabody Resim Kelime Testi
LousaDüss Testi
Learning Disarder Testi

 
 
 
 
İhtiyaç duyulan öğrenciler
         
2.GRUP ÇALIŞMALARI

 
KONU KADEME
‘Empati’ Grup Çalışması (ilkokul-ortaokul’
‘Özgüven’ Grup Çalışması
 
(ilkokul)
‘Arkadaşlık’ Grup Çalışması
 
(ilkokul-ortaokul)
‘Sınav Kaygısı’ Grup Çalışması
 
(Ortaokul)
‘Atılganlık’ Grup Çalışması
 
(İlkokul-Ortaokul)
‘Dikkat’ Grup Çalışması
 
(Anaokulu-İlkokul-Ortaokul)
‘Öfke Kontrolü’ Grup Çalışması (Anaokulu-İlkokul-Ortaokul)
 
3.SEMİNERLER

 
   
“ÇOCUĞUM OKULA BAŞLIYOR” VELİYE YÖNELİK
“OKULUMUZU TANIYALIM” ÖĞRENCİYE YÖNELİK
“ETKİLİ DERS ÇALIŞMA YÖNTEMLERİ” ÖĞRENCİYE YÖNELİK
“ARKADAŞLIK KURMA BECERİLERİNİ GELİŞTİRME” ÖĞRENCİYE YÖNELİK
“KİTAP OKUYAN MUTLU ÇOCUKLAR” ÖĞRENCİYE YÖNELİK
“AİLE İÇİ İLETİŞİM MODELLERİ” VELİYE YÖNELİK
“ÖĞRENME VE ÖĞRENME PROBLEMLERİNE YENİ BİR BAKIŞ AÇISI” VELİYE YÖNELİK
“YAŞAYAN DEĞERLERİMİZİN ÖNEMİ” ÖĞRENCİYE YÖNELİK
“ÇOCUK DAVRANIŞLARINI ANLAMA” VELİYE YÖNELİK
“15 GÜNDE DEVR-İ ALEM” VELİYE YÖNELİK
“SINAV KAYGISI İLE BAŞ ETME YÖNTEMLERİ” ÖĞRENCİYE YÖNELİK
“BİLİNÇLİ İNTERNET KULLANIMI” ÖĞRENCİYE YÖNELİK
“OLUMSUZ DUYGULARLA BAŞ ETME BECERİLERİ” ÖĞRENCİYE YÖNELİK
“YAŞAM  PETEĞİ” ÖĞRENCİYE YÖNELİK
“BAŞARAN ANNE VE BABA OLABİLMEK” VELİYE YÖNELİK

4.REHBERLİK YAZILARI-1

Velilerimize yönelik, ‘Çocuk ile iletişimde alternatif yaklaşımlar’ içerikli rehberlik yazıları hazırlandı. Başlıklar;
 • Aile Toplantısının Amacı ve Yöntemi
 • Başaran Anne ve Baba Olabilmek
 • Çocuğun özgüveni
 • Çocuğunuz İçin Sınav Öncesi Bilinmesi Ve Yapılması Gerekenler
 • Çocuğunuza” Okul Nasıldı” Yerine Sorabileceğiniz 28 Soru
 • Çocuklarda Yas
 • Çocuklarda Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu Nedir?
 • Güvenli İnternet Kullanımı İçin Ailelere Öneriler
 • Sosyalleşme sürecinde çocuk
 • Kavanoz(Rehberlik Hikayesi
 • Kentler ve Çocuklar
 • Okul Öncesi Çocuğun Psikolojik Gelişimi
 • Ödev Yapma Alışkanlığının Kazandırılması
 • Öğrenme Problemlerine Farklı Bir Bakış Açısı
 • Özgül Öğrenme Güçlüğü Nedir?
 • Resimleriyle Çocuğu Keşfetmek
 • Söz Dinletemediğiniz Çocuklara Seçenek Sunun
 • Tırnak Yeme Davranışı ve Uygun Yaklaşımlar
 • Yarıyıl Tatilini Nasıl Değerlendirmeli?
 • Polyanna’nın Mutluluk Sırları(Rehberlik Hikayesi)
5.ÖĞRENCİ VE VELİ GÖRÜŞMELERİ

Öğrencilerimizi daha iyi tanıyabilmek, onlara yol gösterebilmek, önleyici rehberlik yapabilmek, aile-okul  işbirliği içerisine girebilmek, test sonuçları hakkında bilgi vermek, kriz anında çözümler üretebilmek, yönlendirmelerde bulunabilmek,  sınavlar hakkında bilgi vermek (TEOG, BİLSEM vb.), çocukların yetenek alanlarının farkına varmalarını sağlamak, motivasyon,oryantasyon vb. konular için öğrenci ve velilerimizle bire bir görüşmeler yapılmaktadır.

6.PROJELER

GÜVENLİ YAŞAM BECERİLERİ PROJESİ: Önleyici rehberlik hizmetleri adına öğrencilerimizin yaşama dair ilk yardım becerilerinin farkına varmalarını sağlamak ve her yaş grubunun gelişimsel özelliklerine göre bazı ilk yardım uygulamalarını öğretmek amaçlanmıştır.

DEĞERLERİMİ YAŞIYORUM PROJESİ:: Geliştirici rehberlik adına öğrencilerin gelişim basamaklarına uygun istenilen davranış ve alışkanlıkları öğretmek;dostluk, doğruluk, sabır, saygı vb. değerlerini sahiplenen öğrenciler yetiştirebilmek amaçlanmıştır.

ANAOKULU PETEK DAVRANIŞ PROJESİ: Öğrencilerimizin yaşlarına uygun özbakımbecerilerini  kazanmaları, arkadaşlık ilişkilerinde paylaşmayı öğrenmeleri, söz hakkı alarak konuşmaları, oyun oynarken nazik davranışlar göstermeleri, kendilerini ifade etme becerisi kazanmaları  vb. amaçlanmıştır.

7.REHBERLİK DERSLERİ:

Öğrencilerle daha iyi iletişim kurmak, testleri uygulayabilmek, seminer vermek ve sınıf içerisindeki davranışları ve arkadaşlık ilişkilerini gözlemleyebilmek için periyodik olarak rehberlik derslerine iki haftada bir rehber öğretmen tarafından girilmektedir.

 8.MÜŞAVİRLİK ÇALIŞMALARI:

Öğretmenlerimizle düzenli olarak haftalık müşavirlik çalışmaları yapılmaktadır. Bu çalışmaların amacı; okuldaki uygulamaların eşgüdümlü olarak yürütülebilmesi, öğretmenlerin ortak bir rehberlik anlayışına sahip olması,öğrencilere uygulanacak olan rehberlik etkinliklerinin planlanması,okuldaki tüm olanakların öğrencilerin yararına olacak amaçlarda kullanılmasını sağlamaktır. 

 


 
Copyright © All Rights Reserved